III RODZINNY RAJD PSZCZOŁY 2013

      W imieniu Starostwa Powiatowego w Chełmie, organizatora XVII Nadbużańskiego Święta Pszczoły i Chełmskiej Grupy Rowerowej AQUA EAST serdecznie zapraszamy na III RODZINNY RAJD PSZCZOŁY 2013.
ZBIÓRKA 2 czerwca o godz. 9.45, wyjazd o godz. 10.00 + kwadrans akademicki. MIEJSCE*: początek ścieżki zdrowia w lesie Borek, ul. Wojsławicka (obok cmentarza). Zakończenie - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszów, podczas Nadbużańskiego Święta Pszczoły
TRASA: ok. 18 km.

 Początek trasy przebiega po ścieżce rowerowej "Uroki Sobowickie". Jadąc ścieżką będziemy mogli podziwiać między innymi mozaikę pól uprawnych i pastwisk poprzecinanych niewielkimi kępami zadrzewień śródpolnych i muraw kserotermicznych. Kolejnym etapem rajdu będzie przejazd przez gminę Kamień , a następnie przez malownicze tereny Chełmskiego Parku Krajobrazowego

w pobliżu Rezerwatu Przyrody "Bagno Serebryskie".
Unikatowe w skali kraju torfowiska węglanowe, ostoje rzadkich gatunków ptaków i roślin to tylko niektóre walory krajoznawczo - przyrodnicze naszej wycieczki - więcej szczegółów na trasie. Tempo trasy umiarkowane, rodzinne. Przewidywany czas jazdy - ok. 3 godz. Uczestnicy rajdu przed wyjazdem otrzymają talony żywnościowe do zrealizowania w Okszowie, wodę, batony regeneracyjne oraz gadżety.
ZGŁOSZENIA: warunkiem udziału w rajdzie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod artykułem. Ilość miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Informacji udzielają: w imieniu Chełmskiej Grupy Rowerowej AQUA EAST:Artur Paweł Juszczak tel. 513 775 747 oraz Zdzisław Szwed tel. 501 661 787 a w imieniu Starostwa Powiatowego w Chełmie Pracownicy Wydziału Promocji: tel. 82 56 27 5 07. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia na trasie.

(apj)