Relacja z X Chełmskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę

 

Pielgrzymka cyklistów z Chełmskiej Grupy Rowerowej dobiegła końca. Cieszymy się że w tym roku była to już dziesiąta, jubileuszowa wyprawa do Częstochowy. 

Trasa pielgrzymki, jak głosi hasło "Śladami Ojca Świętego" prowadziła przez miasta które odwiedził Św. Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu. Cykliści modlili się więc w Zamościu,

Sandomierzu, Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej i Oświęcimiu. Kulminacyjnym momentem wyprawy była msza św. na szczycie jasnogórskim w ramach XV Ogólnopolskiej Pielgrzymki

Rowerowej. Nasi pielgrzymi jak zawsze brali czynny udział w jej oprawie liturgicznej. Artur z Mirkiem czytali modlitwę wiernych, Joanna i Rafał dokonali aktu zawierzenia pielgrzymów.

Msza św. była dla nas wszystkich głębokim przeżyciem. Jednak po liturgii i obiedzie musieliśmy wyruszyć w drogę powrotną. Dystans, który mieliśmy do pokonania w to popołudnie

(130 km do Kielc) nie przerażał. Największą trudnością był deszcz. Trudy pielgrzymowania wynagrodził nam jednak ... ks. płk Grzegorz Kamiński proboszcz kieleckiej parafii garnizonowej.

Duszpasterz przygotował nam wspaniałą gościnę. Następnego dnia mieliśmy do przejechania 240 km z Kielc do Chelma. Uczyniliśmy to z wielką radoscią. Zmęczeni ale szczęśliwi

dotarliśmy do naszych domów. Każdy z nas myśli o uczestnictwie w następnej pielgrzymce.