REGULAMIN
ROZTOCZAŃSKO POLESKIEGO ULTRAMARATONU ROWEROWEGO na 200 km (mini)

   POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Roztoczańsko Poleskim Ultramaratonie Rowerowym na dystansie 200 km.
Wyścig organizowany jest formule ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i możliwością jazdy non-stop.
Trasa ultramaratonu liczy 200 km i poprowadzona jest po drogach asfaltowych przy ruchu otwartym.
Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny.
Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.
Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest
obowiązkowe.
Ideą wyścigu jest popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce, sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia oraz promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń.

   ORGANIZATORZY
Organizatorem Roztoczańsko Poleskiego ultramaratonu Rowerowego jest Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ul. Jarzębinowa 10e, 22-100 Pokrówka , wpisanej do KRS: 0000287574, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS


   TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA
200 km zostanie rozegrana w dniach 14.05.2022.
Lokalizacja oraz godziny otwarcia Biura Wyścigu jest przewidziana w Sklepie Rowerowym Piękny Grzech ul. Lwowska 24, 22-100 Chełm .
Start odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe według wybranego limitu czasowego, o którym mowa w punkcie X niniejszego regulaminu, począwszy od godziny 9:00 w dniu 14.05.2022 w miejscowości Chełm.
Trasa ultramaratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowy przebieg trasy Roztoczańsko Poleskiego Ultramaratonu Rowerowego na dystansie 200 km został udostępniony na stronie wydarzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność.
Ostateczna wersja trasy zostanie przedstawiona najpóźniej do dnia 01.05.2022.

   WARUNKI UCZESTNICTWA
Roztoczańsko Poleski Ultramaraton Rowerowy na dystansie 200 km przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.
Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat.
Start w ultramaratonie możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.
Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnego roweru a jego stan techniczny bierze na własną odpowiedzialność.
Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kask sztywny, oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie – białe, tylne – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylne – czerwone), odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym, dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym podczas rejestracji.
Warunkiem udziału w Roztoczańsko Poleskim Ultramaratonie Rowerowym na dystansie 200 km jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie oświadczenia o udziale w maratonie na własną odpowiedzialność, akceptacja warunków ubezpieczenia OC, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)).

   ZASADY ZAPISÓW
Zapisy rozpoczną się 04.10.2021.
Zgłoszenia będzie można dokonywać przez formularz zgłoszeniowy umieszczony
na stronie www.rowerowychelm.pl i fanpage Chełmskiej Grupy Rowerowej i Roztoczańsko Poleskiego Ultramaratonu Rowerowego.
O udziale w wyścigu decyduje kolejność wpłat. Aktualizacja listy startowej odbywa się raz na 5 dni.

   OPŁATA REJESTRACYJNA
W ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 100 PLN.
Opłaty rejestracyjnej należy dokonać poprzez płatność online przy dokonywaniu rejestracji lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 69 2030 0045 1110 0000 0236 3820 (Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ul.Jarzębinowa 10e, 22-100 Pokrówka) z dopiskiem: Imię i nazwisko, ULTRA 200km – opłata rejestracyjna.
W przypadku braku wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni zgłoszenie
zostaje anulowane.
Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią opłaty startowej.

   OPŁATA STARTOWA
Opłata startowa ulega systematycznemu wzrostowi wraz ilością dni pozostałą do rozpoczęcia wyścigu:
płatność do 31.12.2021 – 100 PLN
płatność do 28.02.2022 – 150 PLN
płatność do 31.04.2022 – 200 PLN
Opłaty startowej należy dokonać poprzez płatność online lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 69 2030 0045 1110 0000 0236 3820 (Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ul. Jarzębinowa 10e, 22-100 Pokrówka) z dopiskiem: Imię i nazwisko, ULTRA 200km– opłata startowa.
Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z harmonogramem zawartym w
rozdziale VIII.

   REZYGNACJA Z UDZIAŁU
Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w ultramaratonie bez podania przyczyny.
Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na
adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:
rezygnacja do dnia 01.01.2022 – zwrot 100% opłaty startowej
rezygnacja do dnia 28.02.2022 – zwrot 50% opłaty startowej
rezygnacja po 01.05.2022 – opłata startowa nie jest zwracana
Zwrot kwoty nastąpi na rachunek, z którego została dokonana płatność.
Zwroty nastąpią w terminie do 14 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

   PRZENIESIENIA MIEJSCA NA LIŚCIE STARTOWEJ NA INNEGO ZAWODNIKA
Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę.
Osoba, która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przeniesieniu podlega tylko opłata startowa. Opłata rejestracyjna nie jest
przenoszona i nie podlega zwrotom.
Opłata startowa przenoszona jest automatycznie ze wskazanego zawodnika.
Osoba na którą dokonywane jest przeniesienie zobowiązana jest do wniesienie opłaty rejestracyjnej poprzez płatność online lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 69 2030 0045 1110 0000 0236 3820 (Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ul. Jarzębinowa 10e, 22-100 Pokrówka) z dopiskiem: Imię i nazwisko, ULTRA 200km – opłata rejestracyjna.
Przeniesienie miejsca na liście startowej możliwe jest do dnia 31.04.2022. Po upływie tego terminu przeniesienie nie jest możliwe, a poniesiona opłata rejestracyjna i startowa nie podlega zwrotowi.

   LIMITY CZASOWE
Uczestników Roztoczańsko Poleskiego Ultramaratonu Rowerowego na dystansie 200 km obowiązuje limit czasu przejazdu 18h.
Zawodnik powinien mieć świadomość co do godzin otwarcia punktów kontrolnych. Godziny otwarcia punktów kontrolnych oraz mety zostaną podane jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

   PRZEBIEG
Start odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe począwszy od godziny 09:00 w dniu 14.05.2022.
Start odbywa się w grupach liczących 6 osób w odstępach 5-minutowych zgodnie
z podziałem na grupy startowe.
Lista startowa z podziałem na grupy startowe opublikowana zostanie najpóźniej
dnia 10.05.2022.
Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu 20 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu podpisania niezbędnych dokumentów, montażu urządzenia GPS oraz sprawdzeniem obowiązkowego wyposażenia.
W przypadku braku posiadania obowiązkowego wyposażenia zawodnik jest zobowiązany do jego zapewnienia. Czas startu dla takiej osoby liczony jest zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.
Czas całkowity pokonania dystansu liczony jest od godziny startu zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.
Aktualna wersja trasy wraz z umiejscowieniem Punktów Kontrolnych znajdzie się
w mapie otrzymanej w pakiecie startowym.
Aktualna wersja trasy w postaci elektronicznej znajdzie się na indywidualnym
koncie zawodnika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy w tracku GPS wykorzystywanym przez startujących.
W przypadku przejazdu przez miasta uczestnik ma możliwość modyfikacji trasy wyznaczonej przez zawodnika. W momencie wyjazdu z miejscowości uczestnik jest zobowiązany kontynuować jazdę zgodnie z wyznaczoną trasą.
Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. W przypadku opuszczenia trasy ultramaratonu zawodnik zobowiązany jest do powrotu na trasę w miejscu w którym się ją opuściło.
Zawodnik zostanie wyposażony w nadajnik GPS (tracker) dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.
Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową i będzie mieć charakter ogólnodostępny. Adres strony internetowej podany zostanie jako aktualizacja niniejszego regulaminu.
Każdy zawodnik będzie mieć możliwość ściągnięcia trasy w formacie pliku .gpx
Zawodnik powinien mieć świadomość, że punkty kontrolne oraz meta czynne są w wyznaczonych godzinach. Dokładne godziny otwarcia punktów kontrolnych zostaną podane w późniejszym terminie jako aktualizacja niniejszego regulaminu.
Na Punktach Kontrolnych zawodnicy mogą skorzystać z oferowanego wsparcia żywnościowego. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z zaplecza sanitarnego, miejsca do odpoczynku.
Udział w Roztoczańsko Poleskim Ultramaratonie Motorowerowym możliwy jest w trzech kategoriach: OPEN.
Kategoria OPEN oznacza, że zawodnik może łączyć się w grupy z innymi zawodnikami OPEN z podziałem na kategorie wiekowe K i M 18-30, 31-45, 46-56, 60-<.

   ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej
rywalizacji.
Uczestnika ultramaratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
Zawodnicy zobowiązani są do pokonania trasy Roztoczańsko Poleskiego Ultramaratonu Rowerowego na dystansie 200 km samodzielnie.
Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy wyścigu.
Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób
trzecich na trasie i punktach kontrolnych.
Na wyznaczonych Punktach Kontrolnych uczestnik ma obowiązek uzyskać potwierdzenie przyjazdu na punkt od obsług technicznej na karcie zawodnika otrzymanej w pakiecie startowym.
Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia Sędziego Głównego drogą telefoniczną lub sms-ową.
Uczestnik zobowiązany jest to zwrotu urządzenia GPS obsłudze technicznej na mecie wyścigu, lub w przypadku wycofania – obsłudze punktu kontrolnego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odesłania urządzenia GPS na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą w ciągu 7 dni. W przypadku opóźnienia w wysyłce uczestnik poniesie karę w wysokości 50 zł/tydzień.
W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.

   ŚWIADCZENIA
W ramach opłaty rejestracyjnej organizatorzy zapewniają:
gwarantowane miejsce na liście startowej
obsługę administracyjną wraz z dostępem do panelu zawodnika
pakiet gadżetów od organizatora

   W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:
pakiet startowy w skład, którego wchodzą: karta zawodnika, mapa w formie papierowej, zestaw nalepek z numerem startowym, numer startowy na koszulkę/kurtkę, materiały reklamowe
wypożyczenie urządzenia GPS
transmisję online
udostępnienie trasy w formie pliku .gpx
wsparcie żywnościowe na Punktach Kontrolnych oraz posiłek na mecie wyścigu
ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie
pamiątkowy medal dla osób, które przejechały trasę wyścigu w limicie czasu
puchary w kategorii OPEN

   BEZPIECZEŃSTWO I KARY
Organizatorzy dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie trwania wyścigu.
Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz powrotu z zawodów, jak i również za szkody wyrządzone wobec innych uczestników ultramaratonu i osób trzecich.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na
trasie ultramaratonu.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu trasy Roztoczańsko Poleskiego Ultramaratonu Rowerowego na dystansie 500 km oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie.
Organizatorzy zalecają uczestnikom posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC i
NW na czas trwania wyścigu.
Sędzia Główny zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających lub który nie posiada jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowemu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez Sędziego Punkty Kontrolnego niezdolności do kontynuacji wysiłku.
9. Począwszy od godziny 9:00 14.05.2022 do godziny 03:00 15.05.2022 uruchomiony zostanie telefon alarmowy pod który należy kontaktować się w nagłym przypadku. Kontakt telefoniczny pod wskazany numer będzie możliwy w wyznaczonych godzinach zarówno przez zawodników, jak i osoby zainteresowane. Numer alarmowy zostanie podany jako aktualizacja niniejszego regulaminu.
KONTROLA ANTYDOPINGOWA/TEST NA OBECNOŚĆ SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH
Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych przez POLADA i WADA oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej i/lub testowi na obecność substancji psychoaktywnych.
Organizator zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie w trakcie trwania wyścigu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.
Poddanie się kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji
psychoaktywnych w organizmie jest obowiązkowe.

   KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Czas całkowity liczony jest od godziny startu uczestnika zgodnie z podziałem na grupy startujące do momentu zwrotu urządzenia GPS na mecie wyścigu.
Całkowity czas zawodnika może ulec zmianie w przypadku doliczenia kar regulaminowych przez Sędziego Głównego. Wykaz kar regulaminowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Roztoczańsko Poleski Ultramaraton Rowerowy na dystansie 200 km odbędzie się bez względu na pogodę.
Stosowanie się do przepisów ujętych w regulaminie jest obowiązkowe.
Zawodnik jest zobowiązany do podpisania akceptacji warunków regulaminu przed startem.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu
Dodatkowe informację dotyczące regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu +48 513 775 747 lub adresem e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .